آزمایشگاه اصلاح نباتات

 

مسئول آزمایشگاه

مهندس مریم راکی سلیمی

 

 

 

 

 

 

 

 

امکانات آزمایشگاه

  • سانتریفیوژ
  • بن ماری
  • سیستم پروتئومیکس