آزمایشگاه گیاهان دارویی

 

مسئول آزمایشگاه

دکتر عادل پشتدار

 

امکانات آزمایشگاه

 • روتاری
 • اسپکتروفتومتر
 • فریزر ۸۰-
 • پیک متر
 • ترازو
 • همزن مغناطیسی
 • بن ماری
 • سانتریفیوژ
 • دستگاه اسانس‌گیری
 • آون
 • هود لامینار
 • کلونجر