آزمایشگاه علف‌های هرز

 

مسئول آزمایشگاه

دکتر عادل پشتدار

 

 

 

 

 

 

 

امکانات آزمایشگاه

  • ژرمیناتور
  • انکوباتور
  • ترازو