آزمایشگاه تکنولوژی بذر

 

مسئول آزمایشگاه

دکتر عادل پشتدار

 

 

 

 

 

 

 

 

امکانات آزمایشگاه

  • ژرمیناتور
  • بذرشمار
  • ترازو
  • بن مارین
  • همزن مغناطیسی
  • اتوکلاو
  • آسیاب
  • بوجاری