آزمایشگاه بیوتکنولوژی

 

مسئول آزمایشگاه

مهندس مریم راکی سلیمی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

امکانات آزمایشگاه

  • هود لامینار
  • اتوکلاو
  • ترازو
  • pH متر
  • دماسنج
  • EC سنج
  • یون سنج