تقویم آموزشی سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

۰۹ آذر ۱۳۹۹ | ۱۲:۴۸ کد : ۲۳۱۳ آموزشی
تعداد بازدید:۱۱۸۸

ضمن آرزوی تندرستی برای اساتید و دانشجویان عزیز و سپاس از زحمات ایشان در امور آموزشی، به استحضار میرساند با توجه به تأخیر به وجود آمده در آغاز نیمسال اول سال تحصیلی (1400-1399) دانشجویان نو ورود، بر اساس بند ۱ صورتجلسه شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه مورخ 1399/9/4 مقرر شد، اساتید کلاس‌های جبرانی جهت تکمیل ۱۶ هفته آموزشی را با هماهنگی دانشجویان تا قبل از آغاز امتحانات پایان ترم نیم‌سال اول برگزار نمایند. هم‌چنین تقویم پژوهشی دوره‌های تحصیلات تکمیلی سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ و تقویم آموزشی نیم‌سال اول سال تحصیلی (۱۴۰۰- ۱۳۹۹ (برای دانشجویان نو ورود و نیم‌سال دوم سال تحصیلی (1400-1399) برای تمام دانشجویان ورودی‌های (۱۳۹۹ و ماقبل آن) به صورت ذیل تصویب شد.

تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی (۱۴۰۰-۱۳۹۹) دانشجویان نو ورود

تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی (۱۴۰۰-۱۳۹۹) برای تمام دانشجویان ورودی های (۱۳۹۹ و ماقبل آن)

تقویم پژوهشی دوره‌های تحصیلات تکمیلی سال تحصیلی 1400-1399


( ۳۲ )

نظر شما :