نشست علمی در حوزه کارآفرینی پرورش اسب و حیوانات خانگی

۰۶ آذر ۱۳۹۸ | ۱۴:۰۴ کد : ۱۶۵۹ اخبار دانشگاه
تعداد بازدید:۳۳۰
نشست علمی در حوزه کارآفرینی پرورش اسب و حیوانات خانگی

این نشست علمی در تاریخ 98/9/5 توسط انجمن علمی علوم دامی و با حضور اساتید محترم گروه علوم دامی   دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان برگزار گردید.

این نشست با سخنرانی دکتر محسن ساری استاد مشاور انجمن آغاز گردید و در ادامه آقای مهندس ملکی کارافرین نمونه که دانشجوی ارشد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان هستند ادامه پیدا کرد، که در ادامه بحث و تبادل نظر  میان دانشجویان و اساتید در  مورد فرصت های کارآفرینی در حوزه پرورش اسب و حیوانات خانگی، چالش های پرورش اسب ،نقدینگی و سرمایه مورد نیاز برای ورود به این حوزه و تغذیه اسب،مکمل ها،افزودنی های غذایی،حلقه های مفقوده انجام شد


( ۲ )

نظر شما :