آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۸ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
فرم حق‌التدریس اعضای هیأت علمی دانشگاهفرم‌ها و گواهی‌های خدمات آموزشی
فرم پذیرفته‌‌شدگان منطقه یک رزمندگان، ایثارگران و جانبازانفرم‌ها و گواهی‌های خدمات آموزشی
فرم کمیسیون بررسی موارد خاصفرم‌ها و گواهی‌های خدمات آموزشی
فرم پذیرفته‌شدگان سهمیه مناطق دو و سهفرم‌ها و گواهی‌های خدمات آموزشی
برگه درخواست معافیت تحصیلی دانشجویان مشمولفرم‌ها و گواهی‌های خدمات آموزشی
فرم حذف پزشکیفرم‌ها و گواهی‌های خدمات آموزشی
تقویم آموزشی نیمسال اول ۹۷-۹۶تقویم آموزشی
تقویم آموزشی نیمسال دوم ۹۶-۹۵تقویم آموزشی
شیوه نامه‏ کارشناسی ارشدآئین‌نامه‌ها، مقررات و بخش‌نامه‌ها
نظامنامه اخلاق آموزشیآئین‌نامه‌ها، مقررات و بخش‌نامه‌ها
شیوه‌نامه دکتری ۹۹آئین‌نامه‌ها، مقررات و بخش‌نامه‌ها
شیوه نامه جدید کارشناسی ارشد۱۳۹۷آئین‌نامه‌ها، مقررات و بخش‌نامه‌ها
شیوه‌نامه اجرایی فرصت تحقیقاتی کوتاه مدت داخل و خارج از کشورآئین‌نامه‌ها، مقررات و بخش‌نامه‌ها
آیین‌نامه آموزشی مقطع کارشناسیآئین‌نامه‌ها، مقررات و بخش‌نامه‌ها
شیوه‌نامه پرداخت حق‌التدریس دانشگاهآئین‌نامه‌ها، مقررات و بخش‌نامه‌ها
آئین‌نامه آموزشی کارشناسی ارشدآئین‌نامه‌ها، مقررات و بخش‌نامه‌ها
آئین‌نامه آموزشی دکتریآئین‌نامه‌ها، مقررات و بخش‌نامه‌ها
شیوه‌نامه نگارش پایان‌نامه، رساله و پیشنهاده (pdf)آئین‌نامه‌ها، مقررات و بخش‌نامه‌ها
کاربرگ ۱۲ـ تأیید نهایی پایان‌نامه (pdf)فرم‌ها و گواهی‌های تحصیلات تکمیلی
کاربرگ ۶- درخواست تمدید تحصیلی نیمسال ششم (pdf)فرم‌ها و گواهی‌های تحصیلات تکمیلی