آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۷ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
تعهدنامه رعایت ضوابط بهداشتی در زمان اسکان موقت در سراهای دانشجوییفرم‌ها و گواهی‌های تحصیلات تکمیلی
شیوه‌نامه دکتری ۹۹آئین‌نامه‌ها، مقررات و بخش‌نامه‌ها
شیوه نامه جدید کارشناسی ارشد۱۳۹۷آئین‌نامه‌ها، مقررات و بخش‌نامه‌ها
کاربرگ ۷ - درخواست برگزاری جلسه دفاع دکتری (word)فرم‌ها و گواهی‌های تحصیلات تکمیلی
کاربرگ ۷ - درخواست برگزاری جلسه دفاع دکتری (pdf)فرم‌ها و گواهی‌های تحصیلات تکمیلی
نتیجه ارزشیابی رساله دوره دکتریفرم‌ها و گواهی‌های تحصیلات تکمیلی
گزارش ارزیابی دفاع از پایان‌نامه دکتریفرم‌ها و گواهی‌های تحصیلات تکمیلی
شیوه‌نامه اجرایی فرصت تحقیقاتی کوتاه مدت داخل و خارج از کشورآئین‌نامه‌ها، مقررات و بخش‌نامه‌ها
کاربرگ ۷ - درخواست برگزاری جلسه دفاع کارشناسی ارشد (pdf)فرم‌ها و گواهی‌های تحصیلات تکمیلی
فرم خوداظهاری جهت بازگشت به تحصیلفرم‌ها و گواهی‌های تحصیلات تکمیلی
برگه درخواست معافیت تحصیلی دانشجویان مشمولفرم‌ها و گواهی‌های خدمات آموزشی
فرم پذیرفته‌شدگان سهمیه مناطق دو و سهفرم‌ها و گواهی‌های خدمات آموزشی
فرم پذیرفته‌‌شدگان منطقه یک رزمندگان، ایثارگران و جانبازانفرم‌ها و گواهی‌های خدمات آموزشی
آیین‌نامه آموزشی مقطع کارشناسی سال ۱۳۹۳آئین‌نامه‌ها، مقررات و بخش‌نامه‌ها
گزارش نتیجه آزمون جامع دکتریفرم‌ها و گواهی‌های تحصیلات تکمیلی
صفحات پایان‌نامهفرم‌ها و گواهی‌های تحصیلات تکمیلی
لوگو دانشگاه (انگلیسی)لوگو دانشگاه (انگلیسی)فرم‌ها و گواهی‌های تحصیلات تکمیلی
لوگو دانشگاه (فارسی)لوگو دانشگاه (فارسی)فرم‌ها و گواهی‌های تحصیلات تکمیلی
کاربرگ ۵- تمدید سنوات تحصیلی (نیمسال پنجم)فرم‌ها و گواهی‌های تحصیلات تکمیلی
کاربرگ ۱۱- نتیجه ارزشیابی پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشدفرم‌ها و گواهی‌های تحصیلات تکمیلی