مدیریت خدمات آموزشی و تحصیلات تکمیلی

وظایف و اختیارات مدیریت خدمات آموزشی و تحصیلات تکمیلی

- دبیر شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه و تنظیم و تدوین مصوبات شوراهای مذکور.

- برنامه‌‏ریزی و بهره‌‏برداری مطلوب از امکانات و تسهیلات و تجهیزات و نیروی انسانی در جهت ارتقا سطح علمی دانشگاه.

- هماهنگ ساختن فعالیت‌های آموزشی دانشگاه در رشته‌‏ها و گرایشهای مختلف با همکاری روسای دانشکده‌‏ها.

- نظارت بر نحوه ارائه دروس و اظهار نظر در خصوص پیشنهادات دانشکده‌ها نسبت به متون دروس و محتوای دروس بر اساس برنامه‏‌ها و سرفصل‌های مصوب.

- بررسی و ارزیابی متون درسی اساتید به منظور اطمینان از انطباق آنها با برنامه‏‌ها و سرفصلهای مصوب.

- تهیه و تنظیم برنامه‏‌های آموزشی و واحد‏های درسی مورد نیاز برای تدریس در هر رشته تحصیلی در محدوده مقررات.

- اظهار نظر درباره ساعات تدریس و تحقیق و کار علمی اعضای هیأت علمی.

- بررسی و ارائه پیشنهاد در مورد اصلاح سرفصل‌ها، اصلی یا اختیاری بودن عناوین دروس و تعیین محتوای دروس با توجه به آخرین پیشرفت‌های علمی جهت ارائه به مراجع ذی‏صلاح جهت تصویب.

- بررسی درخواست دانشکده‌‏ها برای ایجاد رشته یا گروه جدید.

- مکاتبه با مراجع ذی‌‏صلاح، جهت اخذ مجوز ایجاد گروه جدید یا ایجاد و اجرای رشته جدید.

- همکاری با واحد‏های ذی‏ربط جهت برگزاری کارگاه‏‌های آموزشی برای پرسنل شاغل در بخشهای آموزشی دانشکده‌‏ها.

- انجام امور مربوط به بازنگری دروس.

- استعلام از سازمان سنجش آموزش کشور در مورد ظرفیت پذیرش دانشجو از آزمون سراسری در مقاطع مختلف تحصیلی.

- ارسال فرم‏های اعلام ظرفیت به دانشکده‏ها و بررسی ظرفیتهای اعلام شده از سوی دانشکده‌‏ها و تطابق با آیین نامه‏‌های موجود.

- پیگیری امور مربوط به ظرفیت نهایی پذیرش دانشجو در هر سال تحصیلی.

- تهیه، تنظیم و نگهداری برنامه‏‌های مصوب آموزشی دانشجویان دوره‏های مقاطع مختلف تحصیلی و تدوین مقررات مربوط به صورت کاتالوگ‌های معرفی دوره‏های مقاطع مختلف تحصیلی.

- تهیه و ابلاغ تقویم دانشگاه و نظارت بر تنظیم برنامه‏‌های هفتگی و امتحانی دروس دوره‏‌های مقاطع مختلف تحصیلی دانشگاه.

- نظارت بر حسن اجرای آیین نامه‌‏ها، بخشنامه‏‌ها و مصوبات آموزشی در واحد‏های ذی‏ربط و نظارت بر اداره خدمات آموزشی در واحد‏های تابعه.

- رسیدگی به مشکلات دانشجویان در مقاطع مختلف تحصیلی و برآورد نارسائی‏‌های آیین نامه‏‌ها و مصوبات و پیشنهاد راه حل به معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه.

- همکاری با مسئولین دانشگاه و وزارتخانه در امر برگزاری امتحانات ورودی دانشگاهها و... .

- استفاده از آمار و اطلاعات جهت برنامه‏‌ریزی، نظارت و ارزیابی دانشجویان جدید الورود و دانش آموخته مقاطع مختلف تحصیلی.

- نظرخواهی از دانشکده‌‏ها در خصوص تغییرات برنامه‏‌های آموزشی.

- انجام امور ثبت نام و امتحانات دانشجویان در کلیه مقاطع مختلف تحصیلی بر اساس سیاست‏‌های متخذه.

- دریافت لیست پذیرفته شدگان از سازمان سنجش آموزش کشور.

- اعمال دستورالعمل‏‌های صادره در خصوص ثبت نام پذیرفته شدگان در هر ترم.

- همکاری با دانشکده‏‌ها در تهیه برنامه‌‏های هفتگی و ارسال آن به واحد رایانه و تهیه کد دروس.

- همکاری در تدوین آیین‌‏نامه‏‌های اجرایی مربوط به حوزه معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه.

- تهیه و تدوین و ارسال گزارشات مربوط به حوزه معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه.

- انجام امور مربوط به امور پذیرفته شدگان.

- پاسخگویی به سوالات دانشجویان در زمینه امور آموزشی.

- انجام امور مربوط به صدور گواهی، معرفی نامه و سایر مکاتبات.

- ابلاغ برنامه‌‏های امتحانی بر طبق تصمیمات متخذه به دانشکده‌‏ها و گرو‏های آموزشی و نظارت بر امر امتحانات پایان ترم.

- دریافت لیست نمرات و حضور و غیاب و ارسال آن به واحد رایانه و تهیه کارنامه تحصیلی دانشجویان.

- انجام امور مربوط به تطبیق واحد‏ها و راهنمایی دانشجویان در زمینه انتخاب دروس.

- کنترل وضعیت آموزشی کلیه دانش آموختگان در جهت رعایت تقسیم‌‏بندی دروس تعیین شده، کنترل نمرات مکتسبه و اعمال آیین‌‏نامه‏‌های مربوط.

- صدور گواهی‏‌های موقت دانش آموختگان.

- تهیه آمار دانش آموختگان در پایان هر ترم و ارائه آن به مسئولین ذی‏ربط.

- ارسال تأییدیه فارغ التحصیلی به دانشگاه‌های و مراکز دولتی.

- حفظ و نگهداری سوابق تحصیلی دانش آموختگان.

- نظارت بر اجرای آیین‌‏نامه‌‏ها در خصوص انتقال و میهمانی دانشجویان.

- تهیه آمار و اطلاعات مربوط به دانشجویان تحصیلات تکمیلی و تنظیم قرارداد دانشجویان بورسیه.

- انجام امور مربوط به آزمون تحصیلات تکمیلی با همکاری سازمان سنجش آموزش کشور.

- انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق.