اداره کل آموزش

مریم خمیسی

کارشناس مسئول آموزش کل دانشگاه

تلفن تماس: 36522072-061

مرضیه رومیانی

کارشناس امور آموزشی و حق‌التدریس

تلفن تماس: 36522072-061

فاطمه میاحی

کارشناس آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه

تلفن تماس: 36522072-061