انجمن علمی گروه

انجمن علمی رشته ترویج و آموزش کشاورزی پایدار:

استاد مشاور: دکتر مسلم سواری

دبیر انجمن: شکوفه غبیشاوی

اعضای اصلی انجمن (شورای مرکزی):

مهسا رجب کلانتر زاده ، فاطمه راد شیرالی، شمیم علیزاده

شماره تماس دبیر انجمن: 09384027163