درباره گروه

انتقال و اشاعه دانش نوآوری‌های سودمند کشاورزی و همچنین آموزش و ترویج نحوه لحاظ نمودن چالش‌های محیط زیست برای تولید محصولات کشاورزی، به منظور افزایش کمی و کیفی تولید کشاورزی و بهزیستی همگانی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می‌باشد. تربیت نیروی انسانی ماهر و آموزش دیده در زمینه ترویج و آموزش کشاورزی پایدار ضرورتی اجتناب‌ناپذیر می‌باشد.

 ترویج کشاورزی علمی است کاربردی که فلسفه، اصول و مفاهیم آن از علوم رفتاری و علوم اجتماعی سرچشمه گرفته و با فناوری سودمند به نحوی در آمیخته است که انتقال دانش و نوآوری‌های سودمند به جوانان و بزرگسالان را در خارج از نظام آموزش‌های رسمی ممکن می‌سازد. کارشناسان ترویج و مروجان کشاورزی عهده‌دار برنامه‌ریزی، سازماندهی، رهبری، کنترل و همچنین انجام فعالیت‌های ترویجی در راستای پایداری کشاورزی می‌باشند. در این مسیر، نیازها و مسایل روستایی-عشایری و کشاورزی را به مراکز تحقیقاتی منتقل می‌سازند و برای شناسایی راه‌حل‌ها و حل آن مشکلات به جامعه هدف کمک می‌کنند.

آموزش کشاورزی به مجموعه‌ای از فعالیت‌هایی اطلاق می‌شود که به منظور تربیت نیروی انسانی ماهر برای مشاغل آموزشی و اداری دبیرستان‌ها و مراکز آموزش کشاورزی انجام می‌گردد. کارشناسان آموزش و آموزش‌گران مراکز و دبیرستان‌های کشاورزی می‌توانند عهده‌دار برنامه‌ریزی، سازماندهی، ارزشیابی و سرپرستی فعالیت‌های آموزشی در سطح دبیرستان و مراکز آموزش کشاورزی و محیط زیست شوند.

این رشته در سطح دانشگاه‌های دولتی استان خوزستان، در حال حاضر تنها در گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان دایر است. این گروه دارای یک عضو هیات علمی با مرتبه استادی، چهار عضو هیات علمی با مرتبه دانشیاری و دو عضو هیات علمی با مرتبه استادیاری می‌باشد که با تخصص‌های مختلف آموزش کشاورزی، ترویج کشاورزی و برنامه‌ریزی و توسعه روستایی در حال تربیت و آموزش دانشجویان می‌باشند.

فضاهای مناسب کلاسی، موزه سمعی-بصری، و کارگاه GIS از امکانات این گروه آموزشی می‌باشد. دانشجویان به غیر از دروس تخصصی کشاورزی، دروس تخصصی رشته مانند مبانی آموزش کشاورزی و منابع طبیعی، مبانی ترویج کشاورزی و منابع طبیعی، جامعه شناسی روستایی و عشایری، نظام‌های بهره‌برداری در کشاورزی و منابع طبیعی، نوآوری و ارتباطات، مدیریت سازمانی و منابع انسانی، طراحی برنامه آموزشی و ترویجی در کشاورزی، کارآفرینی در کشاورزی، تعاونی­ها و تشکل­های غیردولتی در کشاورزی، روانشناسی تربیتی، حقوق کشاورزی و منابع طبیعی، دانش بومی در کشاورزی، مدیریت نظام دانش و اطلاعات کشاورزی، طراحی و تولید رسانه‌های آموزشی و ترویجی، و روزنامه‌نگاری در کشاورزی را به صورت نظری و عملی و بعضاً با بهره‌گیری از بازدیدهای آموزشی فرا می‌گیرند. ضمناً این امکان برای دانشجویان در مقطع کارشناسی فراهم است که در سایر رشته‌های کشاورزی نیز به صورت تخصصی یک گرایش انتخاب و تخصص لازم را کسب نمایند.

امکان ادامه تحصیل برای فارغ التحصیلان در مقطع کارشناسی ارشد در قالب دو رشته ترویج و آموزش کشاورزی پایدار (با سه گرایش ترویج کشاورزی پایدار و منابع طبیعی- آموزش کشاورزی پایدار و محیط زیست- گرایش نوآوری و کارآفرینی کشاورزی) و توسعه روستایی و همچنین پس از آن در مقطع دکتری در قالب رشته ترویج و آموزش کشاورزی پایدار (با دو گرایش ترویج کشاورزی پایدار و منابع طبیعی و گرایش آموزش کشاورزی پایدار و محیط زیست) فراهم است.

فارغ التحصیلان این رشته در سازمان‌های جهاد کشاورزی، تعاون روستایی، شرکت‌های خدمات فنی و مشاوره‌ای کشاورزی، و راه‌اندازی فعالیت‌های خوداشتغالی کشاورزی یا در صورت موفقیت در مقاطع بالا در همین دانشگاه و یا سایر دانشگاه‌ها به عنوان عضو هیات علمی مشغول به کار و فعالیت می‌باشند. در مجموع با توجه به مهارت‌های آموزشی، ارتباطی و اجتماعی که دانشجویان در مقطع کارشناسی فرا می‌گیرند، از توانمندی مناسب برای کار در مشاغل متنوع با زمینه‌های مشابه رشته برخوردارند.

نظام تولید و توزیع محصولات و خدمات کشاورزی همانند سایر بخش‌های اقتصادی لزوماً باید از منظر اقتصادی مورد تحلیل و ارزیابی قرار گیرد. محدودیت‌ منابع و نهاده‌های کشاورزی باعث می‌شود تا مسأله صرفه اقتصادی برای تصمیم‌گیری در تولید کشاورزی در اولویت باشد. از این‌رو بررسی و عملکرد دقیق روابط اقتصادی میان داده‌ها و ستانده‌های یک سیستم کشاورزی، کاربرد روش‌های مختلف تحلیل و ارزیابی و سایر اصول اقتصادی را می طلبد. بنابراین نیاز به تربیت کارشناسانی است که از توانمندی تحلیل و ارزیابی طرح‌های کشاورزی و منابع طبیعی، برنامه‌ریزی توسعه کشاورزی، نظارت اقتصادی طرح‌ها و برنامه‌های کشاورزی و همچنین توان اجرا و تاسیس واحدهای تولیدی در بخش‌های دولتی و خصوصی برخوردار باشند. با علم به این اهداف، در حال حاضر برای این رشته در این دانشگاه، دانشجو در مقطع کارشناسی پذیرفته می‌شود.

این رشته در حال حاضر در سطح دانشگاه‌‌های دولتی استان‌های خوزستان، لرستان، چهارمحال و بختیاری، ایلام، کرمانشاه، بوشهر و کهگیلویه و بویراحمد، تنها در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان دایر است. اعضای هیات علمی این گروه با تخصص‌های اقتصاد منابع طبیعی، مدیریت مزرعه، توسعه و سیاست کشاورزی و ... در حال تربیت و آموزش دانشجویان می‌باشند.

دانشجویان به غیر از دروس تخصصی کشاورزی، دروس تخصصی رشته مانند اقتصاد خرد و کلان، اقتصادسنجی، اصول حسابداری واحدهای کشاورزی، مدیریت واحدهای کشاورزی، سیاست کشاورزی، بازاریابی محصولات کشاورزی و منابع طبیعی، تهیه و ارزیابی اقتصادی طرح‌های کشاورزی و منابع طبیعی، کسب و کار کشاورزی کشاورزی تجاری، اقتصاد توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی، اقتصاد تولید کشاورزی، اقتصاد آب، زمین، محیط زیست، نیروی کار کشاورزی، جنگل، مرتع و شیلات، حقوق کشاورزی و منابع طبیعی را به صورت نظری و عملی فرا می‌گیرند.

امکان ادامه تحصیل برای فارغ التحصیلان این رشته در مقطع کارشناسی ارشد در قالب رشته توسعه روستایی در این دانشگاه و تا مقطع دکتری در سایر دانشگاه‌ها میسر است.

فارغ التحصیلان این رشته می‌توانند در مؤسساتی نظیر بانک کشاورزی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، سازمان آب و برق، سازمان‌های جهاد کشاورزی، تعاون روستایی، شرکت‌های خدمات فنی و مشاوره‌ای کشاورزی یا در صورت موفقیت در مقاطع بالا در دانشگاه‌ها به عنوان عضو هیات علمی مشغول به کار شده یا به راه‌اندازی فعالیت‌های خوداشتغالی کشاورزی مبادرت نمایند.