آخرین مهلت تحویل مدارک دفاعیه رساله دکتری

تاریخ : ۰۶ دی ۱۴۰۰

آخرین مهلت تحویل مدارک دفاعیه رساله دکتری به دفتر تحصیلات تکمیلی دانشگاه 1400/10/06 می‌باشد.