مدیر کل امور دانشجویی

 

مهندس حسنعلی کوره‌پز

تلفن تماس: 36522110-061