رئیس مرکز بهداشت، درمان و مشاوره دانشجویی

خانم فاطمه هاشم‌پور

تلفن تماس: 36524352-061