رئیس گروه حمایت و پشتیبانی فرهنگی و اجتماعی

مهندس زینب مرادی‌یگانه

تلفن تماس: 36523181-061