توانمندی‌های دانشکده

 

این دانشکده از تجهیزات سمعی بصری ویژه دانشجویان رشته مهندسی ترویج و آموزش کشاورزی، کارگاه‌های آموزشی و آزمایشگاه‌های مجهز برق تراکتور، مکانیک، برق روستایی، تکنولوژی موتور، هیدرولیک، آزمایشگاه علوم آب، آزمایشگاه فیزیک و ماشین‌آلات کشاورزی به همراه ادوات دنباله‌بند پیشرفته و مدرن برخوردار می‌باشد که ضمن ارائه خدمات آموزشی به دانشجویان رشته‌های مهندسی ماشین‌های کشاورزی و مکانیزاسیون به دانشجویان سایر گروه‌های آموزشی جهت گذراندن دروس کارگاهی و انجام عملیات‌های خاک‌ورزی، کاشت، داشت و برداشت در سطح مزارع تحقیقاتی و آموزشی، خدمات‌دهی می‌نماید.

این دانشکده دارای یک ایستگاه هواشناسی می‌باشد که اطلاعات ثبت شده در این ایستگاه ضمن گزارش به هواشناسی استان خوزستان، مورد استفاده دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی و پژوهشگران در طرح‌های تحقیقاتی قرار می‌گیرد. همچنین دارای مرکز آزمون ماشین‌های کشاورزی مورد تأیید و همکار مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی کشور هست که تاکنون فعالیت‌های ارزنده‌ای در این خصوص انجام داده است. از برنامه‌های آتی دانشکده؛ تأسیس شرکت‌های دانش‌بنیان از سوی اعضای محترم هیأت علمی و توسعه رشته‌های تحصیلات تکمیلی دانشکده می‌باشد.