انتصاب نماینده دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی در کارگروه همکاری‌های علمی و بین‌الملل دانشگاه

۲۰ تیر ۱۴۰۰ | ۱۶:۱۷ اخبار دانشکده
انتصاب نماینده دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی در کارگروه همکاری‌های علمی و بین‌الملل دانشگاه

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، جناب آقای دکتر عباس عبدشاهی، رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان طی ابلاغی جناب آقای دکتر مسعود یزدان‌پناه را به مدت دو سال به عنوان نماینده دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی در کارگروه همکاری‌های علمی و بین‌الملل دانشگاه منصوب نمودند.