آزمایشگاه بیماری‌شناسی گیاهی

‌‌‌‌‌‌‌

کارشناس آزمایشگاه

مهندس حمید احمدی‌فخر

 

 

 

 

 

 

 

 

امکانات آزمایشگاه

 • ‌‌‌‌‌‌‌ میکروسکپ
 • اتوکلاو
 • استریو میکروسکپ
 • آون
 • هات پلت
 • ژل داک
 • سانتریفیوژ
 • یخچال
 • ترازوی دیجیتال
 • هود میکروبیولوژی
 • هود شیمیایی
 • آب مقطرگیری
 • ژرمیناتور