آخرین مهلت تحویل مدارک دفاعیه کارشناسی ارشد

تاریخ : ۱۵ دی ۱۴۰۰

آخرین مهلت تحویل مدارک دفاعیه کارشناسی ارشد به دفتر تحصیلات تکمیلی دانشگاه ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ می‌باشد.