درباره گروه

معرفی رشته مهندسی اقتصاد کشاورزی

یکی از مشکلات اساسی بشر، تأمین نیازهای غذایی با توجه به محدودیت­های منابع طبیعی و سایر عوامل تولید است، به گونه‌ای که امنیت غذایی به عنوان یکی از اهداف مهم در صدر برنامه‌های دولت‌ها قرار گرفته‌است. بدون شک به منظور نیل به امنیت غذایی علاوه بر اتخاذ سیاست‌های مطلوب، تولید کشاورزی باید به گونه‌ای باشد که نیازهای غذایی جامعه را با توجه به اهداف اقتصادی کشاورزان و پایداری زیست محیطی تأمین نماید. اقتصاد کشاورزی، بخشی کاربردی از علم اقتصاد است که با بکارگیری نظریه‌های مختلف اقتصادی به بهینه سازی تولید پایدار در این بخش و توزیع غذا و مواد خوراکی می‌پردازد.

قدمت آموزش اقتصاد در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان به سال‌های اول تأسیس بازمی‌گردد؛ به طوری که از سال 1334 که دانشکده کشاورزی یا در واقع قدیمی‌ترین واحد آموزشی دانشگاه کار خود را شروع کرد، فعالیت‌های آموزشی در زمینه‌های اقتصاد کشاورزی و مطالعات روستایی در دانشکده مذبور آغاز گردید. یکی از اساتید بنام این رشته اقای  رویال جونز Royal M. Jones بوده و دروس مدیریت کشاورزی و کشاورزی در اقتصاد در حال رشد در دانشکده توسط ایشان تدریس گردید.

هم اکنون گروه آموزشی مهندسی اقتصاد کشاورزی در دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی با همکاری اساتید متخصص در زمینه‌های مختلف اقتصاد کشاورزی در حال خدمت‌رسانی به دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد در دو گرایش اقتصاد تولید و مدیریت کشاورزی و اقتصاد منابع طبیعی و محیط ‌زیست می‌باشد. توانایی‌هایی که دانشجویان این رشته در حین آموزش قادر به کسب آن هستند بسیار زیاد بوده و در این میان اشاره به موارد زیر قابل توجه است:

1- تهیه انواع طرح کسب و کار کشاورزی (Business Plan)

2- ارزیابی اقتصادی طرح‌های کشاورزی به روش‌های اقتصاد مهندسی

3- ارزشگذاری اقتصادی منابع طبیعی

4- مدل‌سازی ریاضی برای انواع مسائل کشاورزی موجود (الگوی کشت بهینه، مدیریت منابع آب، مدیریت منابع آبزی و غیره)

5- پس از کسب تجربه در زمینه‌های مختلف تولید، توزیع و مصرف قادر به پذیرش مسولیت‌های مدیریتی هستند.

6- همکاری با مهندسان مشاور طرح‌های کشاورزی جهت مشاوره اقتصادی

7- ارائه طرح‌های تحقیقاتی در ارتباط با مسائل مختلف اقتصاد کشاورزی

8- آموزش نظریه‌های علمی اقتصاد کشاورزی

صرف نظر از تمام موارد ذکر شده و برخلاف تصور عموم (حتی شاید برخلاف تصور برخی اقتصاددان‌ها) اقتصاد رشته‌ای مربوط به پول و سرمایه نیست. اقتصاد علم مطالعه محدودیت‌ها است و در زندگی همه‌چیز، حتی خود زندگی هم با محدودیت مواجه است. مطالعه اقتصاد درک بهتری از جهان پیرامون برای افراد پدید آورده که منجر به ایجاد تصمیمات بهتر و سریع‌تر در زندگی می‌گردد.