انتصاب مدیر گروه مهندسی اقتصاد کشاورزی

۲۲ خرداد ۱۴۰۰ | ۱۱:۳۷ اخبار گروه
انتصاب مدیر گروه مهندسی اقتصاد کشاورزی

به گزارش روابط عمومی، جناب آقای دکتر عباس عبدشاهی رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، طی ابلاغی جناب آقای دکتر مصطفی مردانی را به مدت دو سال به عنوان مدیر گروه مهندسی اقتصاد کشاورزی دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی منصوب نمودند.