انتصاب نماینده دانشکده کشاورزی در کارگروه همکاری‌های علمی و بین‌الملل دانشگاه

۲۰ تیر ۱۴۰۰ | ۱۷:۳۴ اخبار دانشکده
انتصاب نماینده دانشکده کشاورزی در کارگروه همکاری‌های علمی و بین‌الملل دانشگاه

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، جناب آقای دکتر عباس عبدشاهی، رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان طی ابلاغی جناب آقای دکتر مختار حیدری را به مدت دو سال به عنوان نماینده دانشکده کشاورزی در کارگروه همکاری‌های علمی و بین‌الملل دانشگاه منصوب نمودند.