ارائه اولین سخنرانی توسط دکتر سیروس جعفری در بیست و هفتمین همایش ملی بلورشناسی و کانی شناسی ایران

۱۷ بهمن ۱۳۹۸ | ۱۰:۳۷ اخبار دانشکده
ارائه اولین سخنرانی توسط دکتر سیروس جعفری در بیست و هفتمین همایش ملی بلورشناسی و کانی شناسی ایران

 

به گزارش روابط عمومی، سخنرانی با عنوان "معرفی و کانی شناسی در رسوبات لسی در بخشی از میان رودان (استان خوزستان)" توسط جناب آقای دکتر سیروس جعفری در بیست و هفتمین همایش ملی بلور شناسی و کانی شناسی ایران، ۱۶ و ۱۷ بهمن-دانشگاه بیرجند، به عنوان اولین سخنرانی ارائه شد.

این همایش زیر نظر انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران و هر دوسال یکبار برگزار می گردد.