کارگاه آموزشی کاربرد نرم افزار word در نگارش پایان نامه، مقالات و پروپوزال

۰۷ آذر ۱۳۹۸ | ۱۴:۴۷ اخبار دانشکده
کارگاه آموزشی کاربرد نرم افزار word در نگارش پایان نامه، مقالات و پروپوزال

 

به همت انجمن علمی گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی اولین جلسه ی ورکشاپ کاربرد نرم افزار word در نگارش پایان نامه، مقالات و پروپوزال، سه شنبه ۵ آذر برگزار شد. مدرس این ورکشاپ دکتر مرادی تلاوت، دانشیار گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی بوده و این ورکشاپ را در قالب دو جلسه ی دو ساعته برگزار می کنند. جلسه ی دوم این ورکشاپ سه شنبه ۱۲ آذر ماه راس ساعت ۱۴:۴۵ دقیقه برگزار می شود.