حذف و اضافه

۰۳ مهر ۱۴۰۰

تاریخ حذف و اضافه نیم سال اول  1400/07/03 لغایت 1400/07/06می‌باشد.انتخاب واحد

۱۳ شهریور ۱۴۰۰

انتخاب واحد نیمسال اول از تاریخ 13 شهریور لغایت 16 شهریور می‌باشد.
پایان کلاس‌ها

۲۷ خرداد ۱۴۰۰

پایان کلاس‌های نیمسال دوم سال تحصیلی 1400-1399 تاریخ 27 خرداد ماه 1400 می‌باشد.


حذف اضطراری نیمسال دوم

۱۲ خرداد ۱۴۰۰

حذف اضطراری نیمسال دوم سال تحصیلی 1400-1399در تاریخ 12 خرداد ماه 1400 انجام می‌شود.


حذف و اضافه نیمسال دوم

۰۳ اسفند ۱۳۹۹

حذف و اضافه نیمسال دوم سال تحصیلی 1400-1399در تاریخ 3 و 4 اسفند ماه 1399 انجام می‌شود.