آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۴ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
ویرایش دوم شیوه نامه همکاری با سازمان تحقیقات هسته ای اروپا(سرن)فرم های پژوهشی
دستورالعمل نحوه واگذاری پژوهشهای کاربردی اولویت دار دانشگاه به اعضای هیئت علمیفرم های پژوهشی
آئین نامه طرحهای پژوهشی کاربردیفرم های پژوهشی
پرسشنامه درخواست استفاده از فرصت مطالعاتیفرم های پژوهشی
اصلاحیه بند ۱۵ دستورالعمل گرنت سال ۹۷فرم های پژوهشی
آیین نامه طرح های کلان (پایلوت)فرم های پژوهشی
فرم دستورالعمل بیستمین جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران برگزیده کشورفرم های پژوهشی
فرم دستورالعمل بیستمین جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران برگزیده کشور ۲فرم های پژوهشی
شیوه نامه حمایت از هسته های دانشجویی مسئله محور (طرح شهید احمدی روشن)فرم های پژوهشی
دستورالعمل داخلی و راهنمای استفاده از پژوهانه سال ۹۷فرم های پژوهشی
آئین نامه تشکیل قطب علمیفرم های پژوهشی
آیین نامه همکاری علمی، آموزشی و فناوری وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری با سازمان های و مجامع بین المللیفرم های پژوهشی
آیین نامه نحوه حمایت پارک های علم و فناوری از فعالیت های انجمن های علمی دانشجویان در حوزه کارآفرینی و نو آوریفرم های پژوهشی
آیین نامه اجرایی سامانه تامین اعتبار پژوهشی (ستاپ)فرم های پژوهشی
آیین نامه اجرایی طرح شکوفایی مبنی بر حمایت از پایان‌نامه‌های کاربردیفرم های پژوهشی
جدول امتیازات فعالیت های پژوهشی در سال ۹۹فرم های پژوهشی
دستورالعمل اجرایی فرصت مطالعاتی اعضای هیئت علمی دانشگاه در جامعه و صنعتفرم های پژوهشی
آیین نامه طرح ها ۹۵فرم های پژوهشی
فرم انتخاب پژوهشگر برترفرم های پژوهشی
فرم تسویه حساب شرکت در همایش معتبر علمی داخلیفرم های پژوهشی