آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۴ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
آئین نامه تشکیل قطب علمیفرم های پژوهشی
آئین نامه طرحهای پژوهشی کاربردیفرم های پژوهشی
آیین نامه اجرایی سامانه تامین اعتبار پژوهشی (ستاپ)فرم های پژوهشی
آیین نامه اجرایی طرح شکوفایی مبنی بر حمایت از پایان‌نامه‌های کاربردیفرم های پژوهشی
آیین نامه تشکیل دوره های تحقیقاتی پسادکتریفرم های پژوهشی
آیین نامه طرح ها ۹۵فرم های پژوهشی
آیین نامه طرح های کلان (پایلوت)فرم های پژوهشی
آیین نامه فرصت مطالعاتی داخلی و خارجیفرم های پژوهشی
آیین نامه نحوه حمایت پارک های علم و فناوری از فعالیت های انجمن های علمی دانشجویان در حوزه کارآفرینی و نو آوریفرم های پژوهشی
آیین نامه همکاری علمی، آموزشی و فناوری وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری با سازمان های و مجامع بین المللیفرم های پژوهشی
اصلاحیه بند ۱۵ دستورالعمل گرنت سال ۹۷فرم های پژوهشی
پرسشنامه درخواست استفاده از فرصت مطالعاتیفرم های پژوهشی
جدول امتیازات فعالیت های پژوهشی در سال ۹۹فرم های پژوهشی
دستورالعمل اجرایی فرصت مطالعاتی اعضای هیئت علمی دانشگاه در جامعه و صنعتفرم های پژوهشی
دستورالعمل داخلی و راهنمای استفاده از پژوهانه ۹۵فرم های پژوهشی
دستورالعمل داخلی و راهنمای استفاده از پژوهانه ۹۶فرم های پژوهشی
دستورالعمل داخلی و راهنمای استفاده از پژوهانه سال ۹۷فرم های پژوهشی
دستورالعمل نحوه واگذاری پژوهشهای کاربردی اولویت دار دانشگاه به اعضای هیئت علمیفرم های پژوهشی
شیوه نامه حمایت از هسته های دانشجویی مسئله محور (طرح شهید احمدی روشن)فرم های پژوهشی
فرم اطلاعات اعضای هیأت علمیفرم های پژوهشی