آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۹ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
فرم کار در آزمایشگاههای مرکزی دانشگاهفرم های آزمایشگاه مرکزی
دستورالعمل اجرایی فرصت مطالعاتی اعضای هیئت علمی دانشگاه در جامعه و صنعتفرم های پژوهشی
جدول امتیازات فعالیت های پژوهشی در سال ۹۹فرم های پژوهشی
آیین نامه اجرایی طرح شکوفایی مبنی بر حمایت از پایان‌نامه‌های کاربردیفرم های پژوهشی
آیین نامه اجرایی سامانه تامین اعتبار پژوهشی (ستاپ)فرم های پژوهشی
آیین نامه نحوه حمایت پارک های علم و فناوری از فعالیت های انجمن های علمی دانشجویان در حوزه کارآفرینی و نو آوریفرم های پژوهشی
آیین نامه همکاری علمی، آموزشی و فناوری وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری با سازمان های و مجامع بین المللیفرم های پژوهشی
آئین نامه تشکیل قطب علمیفرم های پژوهشی
ویرایش دوم شیوه نامه همکاری با سازمان تحقیقات هسته ای اروپا(سرن)فرم های پژوهشی
شیوه نامه حمایت از هسته های دانشجویی مسئله محور (طرح شهید احمدی روشن)فرم های پژوهشی
فرم دستورالعمل بیستمین جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران برگزیده کشور ۲فرم های پژوهشی
فرم دستورالعمل بیستمین جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران برگزیده کشورفرم های پژوهشی
آیین نامه طرح های کلان (پایلوت)فرم های پژوهشی
پرسشنامه درخواست استفاده از فرصت مطالعاتیفرم های پژوهشی
آئین نامه طرحهای پژوهشی کاربردیفرم های پژوهشی
دستورالعمل نحوه واگذاری پژوهشهای کاربردی اولویت دار دانشگاه به اعضای هیئت علمیفرم های پژوهشی
قالب پیشنهاد طرح پژوهشیفرم های پژوهشی
کاربرگ تقاضای شرکت در همایش‌های علمی و بین‌المللی خارج از کشورفرم های پژوهشی
آیین نامه تشکیل دوره های تحقیقاتی پسادکتریفرم های پژوهشی
نحوه محاسبه حق بیمه قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشیفرم های پژوهشی