درباره گروه

گروه علوم و صنایع غذایی دارای ۶ نفر عضو هیأت علمی و ۳ نفر پرسنل غیر هیأت علمی می‌باشد که به صورت تمام وقت در حال انجام وظایف محوله می‌باشند. همچنین این گروه در دو مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشجو می‌پذیرد. و در حال حاضر ۹۵ نفر دانشجو در مقاطع ذکر شده مشغول به تحصیل می‌باشند.

پایلوت شیر و راه‌اندازی آن یکی از اولویت‌های این گروه بوده که تاکنون راه‌اندازی آن حدود ۷۰% پیشرفت داشته است. آزمایشگاه‌های این گروه عبارتند از آزمایشگاه میکروبیولوژی مواد غذایی، آزمایشگاه شیمی مواد غذایی، آزمایشگاه تکنولوژی مواد و آزمایشگاه تحصیلات تکمیلی که مجهز به دستگاه‌هایی از قبیل:

اولتراسوند، اولترا توراکس، بافت سنج، آنالیزور آرد، آسیاب صنعتی، دستگاه روغن کشی، سانتریفیوژ، سانتریفیوژ ژربر، روتاری، اسپکتروفتومتر، خشک کن، آون تحت خلاء، آون، انکوباتور، بن ماری، کوره الکتریکی، ترازوی دیجیتالی دو صفر، ترازوی دیجیتالی سه صفر، pH متر، شیکر، مایکروفر، هود میکروبی، هود شیمیایی، سرخ کن، میکسر ساده، ورتکس.