درباره دانشکده

 

معرفی

دانشکده منابع طبیعی با هدف صیانت از جنگل‌ها، مراتع، محیط زیست و ارائه طرح‌های منطقه‌ای و ملی مدیریت حوزه‌های آبخیز و مناطق جنگلی برای پدید آوردن فضاهای جدید رویشی، عملیات گسترده آبخیزداری به منظور حفاظت و بهره‌برداری بهینه از منابع آب و خاک به ویژه در حوزه‌های بحرانی، کنترل ریزگردها و کانون های بحرانی، استفاده بهتر از آب‌های سطحی و زیرزمینی و حفظ ذخایر ژنتیک و گونه‌های نادر و در حال انقراض گیاهی برای استمرار شادابی و پویایی عرصه‌های منابع طبیعی در سراسر استان و کشور؛ در سال ۱۳۹۲ با شروع به کار گروه مهندسی مرتع و آبخیزداری راه‌اندازی شد. در حال حاضر این دانشکده دارای ۶ استادیار با گرایش‌های آبخیزداری، مرتعداری و محیط زیست است. این دانشکده با هدف تربیت نیروی متخصص و کارآمد در سه گروه تخصصی زیر با توجه به طرح راهبردی کلان دانشگاه مصوب هیأت امنای جنوب و جنوب غرب کشور در سال ۹۶ و همچنین مأموریت محوله دانشگاه در جنوب غرب کشور، در حال توسعه می‌باشد. گروه‌های مربوطه عبارتند از:

-گروه مهندسی طبیعت (مهندسی مرتع و آبخیزداری)

- گروه علوم و مهندسی محیط زیست

- گروه علوم و مهندسی شیلات

 

امکانات و دستاوردهای دانشکده:

  • آزمایشگاه‌ها شامل آزمایشگاه زمین‌شناسی و ژئومرفولوژی، کارتوگرافی و عکس‌های هوایی، سنجش از دور و GIS ، آنالیز و ارزیابی مراتع، هرباریوم گیاهان مرتعی، کشت و تکثیر گیاهان مرتعی، و در بخش محیط زیست موزه حیات وحش دانشگاه و آزمایشگاه آلودگی و ارزیابی و حیات وحش
  • برگزاری بیش از ده کارگاه آموزشی و مهارت‌ورزی
  • برگزاری سمینارها و کارگاه‌های تخصصی سنجش از دور و GIS
  • برگزاری دوره‌های ضمن خدمت کارشناسان ادارات منابع طبیعی و کانون کارشناسان دادگستری
  • مطالعات جامع آبخیزداری جنگل زوئیر (در ۱۰ کیلومتری شمال شرقی دانشگاه) با هدف تأسیس ایستگاه آموزشی - تحقیقاتی منابع طبیعی دانشگاه
  • احداث نهالستان جنگلی خشکبوم از منابع طبیعی استان در دانشگاه و...