ارتباط با ما

آدرس: اهواز- ملاثانی- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان- آزمایشگاه مرکزی

کد پستی: ۷۳۶۳۷-۶۳۴۱۷

پست الکترونیکی: Centrallabasnrukh@gmail.com

تلفن: ۳۶۵۲۲۴۳۶-۰۶۱

فکس: ۳۶۵۲۲۱۰۳-۰۶۱

لطفا درخواست ها و سؤالات خود در خصوص نحوه ارائه خدمات آزمایشگاهی را به آدرس پست الکترونیکی درج شده ارسال نمائید (درخواست های خارج از دانشگاه فقط از طریق ایمیل قابل پیگیری می باشند).