آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۴ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
ویرایش دوم شیوه نامه همکاری با سازمان تحقیقات هسته ای اروپا(سرن)فرم های پژوهشی
نحوه محاسبه حق بیمه قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشیفرم های پژوهشی
کاربرگ تقاضای شرکت در همایش‌های علمی و بین‌المللی خارج از کشورفرم های پژوهشی
قالب پیشنهاد طرح پژوهشیفرم های پژوهشی
فرم مراحل شرکت در همایش های معتبر علمی داخل کشورفرم های پژوهشی
فرم کار در آزمایشگاههای مرکزی دانشگاهفرم های آزمایشگاه مرکزی
فرم شرکت در همایش معتبر علمی داخلی بدون ارائه مقالهفرم های پژوهشی
فرم شرکت در همایش معتبر علمی داخلی با ارائه مقالهفرم های پژوهشی
فرم دستورالعمل بیستمین جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران برگزیده کشور ۲فرم های پژوهشی
فرم دستورالعمل بیستمین جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران برگزیده کشورفرم های پژوهشی
فرم دریافت نمونهفرم های آزمایشگاه مرکزی
فرم تعهد نامهفرم های آزمایشگاه مرکزی
فرم تسویه حساب شرکت در همایش معتبر علمی داخلیفرم های پژوهشی
فرم انتخاب پژوهشگر برترفرم های پژوهشی
فرم اطلاعات اعضای هیأت علمیفرم های پژوهشی
شیوه نامه حمایت از هسته های دانشجویی مسئله محور (طرح شهید احمدی روشن)فرم های پژوهشی
دستورالعمل نحوه واگذاری پژوهشهای کاربردی اولویت دار دانشگاه به اعضای هیئت علمیفرم های پژوهشی
دستورالعمل داخلی و راهنمای استفاده از پژوهانه سال ۹۷فرم های پژوهشی
دستورالعمل داخلی و راهنمای استفاده از پژوهانه ۹۶فرم های پژوهشی
دستورالعمل داخلی و راهنمای استفاده از پژوهانه ۹۵فرم های پژوهشی