اداره کل آموزش

کارشناس مسئول آموزش  کل دانشگاه

مریم خمیسی نسب

تلفن تماس: 36522072-061

 

 

کارشناس امور آموزشی و حق‌التدریس

مرضیه رومیانی

تلفن تماس: 36522072-061

 

 

کارشناس آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه

فاطمه میاحی

تلفن تماس: 36522072-061