انتصاب همکار کارگروه مهندسی رودخانه و سازه‌های هیدرولیکی هیأت ویژه گزارش ملی سیلاب‌ها

۰۶ تیر ۱۳۹۸ | ۱۹:۵۶ کد : ۱۴۴۰ اخبار دانشکده
تعداد بازدید:۲۳۱
دکتر احمد جعفری به عنوان "همکار کارگروه مهندسی رودخانه و سازه‌های هیدرولیکی هیأت ویژه گزارش ملی سیلاب‌ها" منصوب شدند.
انتصاب همکار کارگروه مهندسی رودخانه و سازه‌های هیدرولیکی هیأت ویژه گزارش ملی سیلاب‌ها

 

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر احمد جعفری طی حکمی از سوی دکتر محمود نیلی احمدآبادی، رئیس هیأت ویژه گزارش ملی سیلاب‌ها، به عنوان"همکار کارگروه مهندسی رودخانه و سازه‌های هیدرولیکی هیأت ویژه گزارش ملی سیلاب‌ها" منصوب شدند. در این حکم آمده است:

 

احتراماً با عنایت به حکم شماره ۶۸۹۱ مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ رئیس جمهور محترم مبتنی بر تشکیل "هیأت ویژه گزارش ملی سیلاب‌ها" و بنا بر پیشنهاد جناب آقای دکتر محمود شفاعی بجستان، رئیس محترم کارگروه مهندسی رودخانه و سازه‌های هیدرولیکی، به موجب این حکم به عنوان همکار کارگروه مهندسی رودخانه و سازه‌های هیدرولیکی هیأت مذکور منصوب می‌شوید. انتظار دارد با توجه به سوابق علمی و اجرایی ارزنده خود، کارگروه را در تهیه گزارشی مستند و دقیق از سیلاب‌های سال ۱۳۹۸ در کشور یاری نموده تا پس از تلفیق با گزارش سایر کارگروه‌ها به استحضار ریاست محترم جمهور وملت شریف ایران رسانده شود. امید است در انجام این وظیفه ملی موفق و سربلند باشید.

 

محمود نیلی احمد آبادی

رئیس هیأت ویژه گزارش ملی سیلاب‌ها


نظر شما :