آخرین مهلت برگزاری جلسه دفاعیه

۱۶ تیر ۱۴۰۰

آخرین مهلت برگزاری جلسه دفاعیه دور‌ه‌های تحصیلات تکمیلی نیمسال دوم سال تحصیلی 1400-1399 تا تاریخ 1400/4/16 می‌باشد.  


آخرین مهلت تحویل مدارک دفاعیه

۲۶ خرداد ۱۴۰۰

آخرین مهلت تحویل مدارک دفاعیه دور‌ه‌های تحصیلات تکمیلی نیمسال دوم سال تحصیلی 1400-1399 تا تاریخ 1400/3/26 می‌باشد.تمدید سنوات نیمسال دوم

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰

تمدید سنوات نیمسال دوم دوره‌های تحصیلات تکمیلی از تاریخ 1400/2/26 لغایت 1400/3/10 می‌باشد.


برگزاری دفاعیه

۲۹ بهمن ۱۳۹۹

آخرین مهلت برگزاری جلسه دفاعیه نیمسال اول سال تحصیلی 1399-1400 دور‌ه‌های تحصیلات تکمیلی، تاریخ 1399/11/29 می‌باشد.  


آزمون جامع

۰۱ بهمن ۱۳۹۹

آزمون جامع دکتری نیمسال اول سال تحصیلی 1400-1399 در بهمن ماه 1399 برگزار می‌گردد.