کتاب‌ها

نمایش 1 تا 18 مورد از کل 60 مورد

روش‌شناسی مطالعه‌ی میکروارگانیسم‌های شکمبه

روش‌شناسی مطالعه‌ی میکروارگانیسم‌های شکمبه

ناشر : دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

گردآورندگان: طاهره محمدآبادی

قیمت : ۶۰۰٬۰۰۰ ریال

کاربرد آنزیم‌ها در صنعت لبنیات

کاربرد آنزیم‌ها در صنعت لبنیات

ناشر : دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

قیمت : ۶۵۰٬۰۰۰ ریال

مبانی بهینه‌سازی الگوی کشت محصولات زراعی و باغی ایران

مبانی بهینه‌سازی الگوی کشت محصولات زراعی و باغی ایران

ناشر : دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

قیمت : ۶۰۰٬۰۰۰ ریال

خواص کمک درمانی شیر شتر

خواص کمک درمانی شیر شتر

ناشر : دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

قیمت : ۵۰۰٬۰۰۰ ریال

تغذیه و رفاه حیوانات مزرعه‌ای

تغذیه و رفاه حیوانات مزرعه‌ای

ناشر : دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

قیمت : ۷۰۰٬۰۰۰ ریال

فیزیک خاک کاربردی در آبیاری و زهکشی

فیزیک خاک کاربردی در آبیاری و زهکشی

ناشر : دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

قیمت : ۶۵۰٬۰۰۰ ریال

ویروئیدها و ویروس‌های گیاهی ایران

ویروئیدها و ویروس‌های گیاهی ایران

ناشر : دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

قیمت : ۷۵۰٬۰۰۰ ریال

پایش و تصمیم‌گیری در مدیریت مبارزه با آفات گیاهی

پایش و تصمیم‌گیری در مدیریت مبارزه با آفات گیاهی

ناشر : دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

قیمت : ۷۰۰٬۰۰۰ ریال