آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۲۱ تا ۳۲ مورد از کل ۳۲ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
فرم تعهد نامهفرم های آزمایشگاه مرکزی
فرم دریافت نمونهفرم های آزمایشگاه مرکزی
فرم دستورالعمل بیستمین جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران برگزیده کشورفرم های پژوهشی
فرم دستورالعمل بیستمین جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران برگزیده کشور ۲فرم های پژوهشی
فرم شرکت در همایش معتبر علمی داخلی با ارائه مقالهفرم های پژوهشی
فرم شرکت در همایش معتبر علمی داخلی بدون ارائه مقالهفرم های پژوهشی
فرم کار در آزمایشگاههای مرکزی دانشگاهفرم های آزمایشگاه مرکزی
فرم مراحل شرکت در همایش های معتبر علمی داخل کشورفرم های پژوهشی
قالب پیشنهاد طرح پژوهشیفرم های پژوهشی
کاربرگ تقاضای شرکت در همایش‌های علمی و بین‌المللی خارج از کشورفرم های پژوهشی
نحوه محاسبه حق بیمه قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشیفرم های پژوهشی
ویرایش دوم شیوه نامه همکاری با سازمان تحقیقات هسته ای اروپا(سرن)فرم های پژوهشی