درباره گروه

گروه علوم و مهندسی باغبانی و فضای سبز دانشکده کشاورزی، هم‌اکنون با ۸ عضو هیأت علمی شاغل در دو مقطع کارشناسی (باغبانی و فضای سبز) و کارشناسی ارشد دانشجو می پذیرد. امکانات تحقیقاتی گروه شامل آزمایشگاه‌های کشت بافت گیاهی، اصلاح و بیوتکنولوژی گیاهان باغی، فیزیولوژی و فیزیولوژی پس از برداشت گیاهان باغی، باغبانی، گیاهشناسی، مجموعه‌ی گلخانه‌ای، سردخانه و مزرعه پژوهشی است. گلخانه‌های آموزشی و پژوهشی با دارا بودن بخش‌های ازدیاد گیاهان، نگهداری گیاهان آپارتمانی، گرمسیری و نیمه‌گرمسیری و گلخانه پژوهشی از بخش‌های فعال گروه است. همچنین قسمت هایی از زمین های کشاورزی داخل دانشگاه جهت امور آموزشی و انجام طرح‌های پژوهشی در اختیار گروه قرار دارد. دانشجویان این گروه در آزمایشگاه‌های خصوصی و آزمایشگاه‌های سایر گروه‌ها نیز مشغول فعالیت می‌باشند. گروه علوم باغبانی در آموزش و پژوهش دانشجویان کارشناسی‌ارشد با محققین متعددی از دانشگاه‌های سراسر کشور و خارج از کشور همکاری و تعامل دارد. عمده تحقیقات کاربردی و بنیادی گروه در ۵ گرایش میوه‌کاری، گیاهان دارویی، گل و گیاهان زینتی، تولیدات گلخانه ای و سبزی‌کاری معطوف است. زمینه فعالیت‌های پژوهشی گروه شامل فیزیولوژی، اصلاح، بیوتکنولوژی، پس از برداشت و تغذیه گیاهی است.