وظایف گروه برنامه‌ریزی آموزشی

گروه برنامه‌‏ریزی آموزشی

- برنامه‏ریزی و بهره‏برداری مطلوب از امکانات و تسهیلات و تجهیزات و نیروی انسانی در جهت ارتقا سطح علمی دانشگاه.

- هماهنگ ساختن فعالیتهای آموزشی دانشگاه در رشته‏ها و گرایشهای مختلف با همکاری روسای دانشکده‏ها.

- نظارت بر نحوه ارائه دروس و اظهار نظر در خصوص پیشنهادات دانشکده‏ها نسبت به متون دروس و محتوای دروس بر اساس برنامه‏ها و سرفصلهای مصوب.

- بررسی و ارزیابی متون درسی اساتید به منظور اطمینان از انطباق آنها با برنامه‏ها و سرفصلهای مصوب.

- تهیه و تنظیم برنامه‏های آموزشی و واحد‏های درسی مورد نیاز برای تدریس در هر رشته تحصیلی در محدوده مقررات.

- اظهار نظر درباره ساعات تدریس و تحقیق و کار علمی اعضای هیأت علمی.

- بررسی و ارائه پیشنهاد در مورد اصلاح سرفصلها، اصلی یا اختیاری بودن عناوین دروس و تعیین محتوای دروس با توجه به آخرین پیشرفتهای علمی جهت ارائه به مراجع ذی‏صلاح جهت تصویب.

- بررسی درخواست دانشکده‏ها برای ایجاد رشته یا گروه جدید.

- مکاتبه با مراجع ذی‏صلاح، جهت اخذ مجوز ایجاد گروه جدید یا ایجاد و اجرای رشته جدید.

- همکاری با واحد‏های ذی‏ربط جهت برگزاری کارگاه‏های آموزشی برای پرسنل شاغل در بخشهای آموزشی دانشکده‏ها.

- انجام امور مربوط به بازنگری دروس.

- استعلام از سازمان سنجش آموزش کشور در مورد ظرفیت پذیرش دانشجو از آزمون سراسری در مقاطع مختلف تحصیلی.

- ارسال فرم‏های اعلام ظرفیت به دانشکده‏ها و بررسی ظرفیتهای اعلام شده از سوی دانشکده‏ها و تطابق با آیین نامه‏های موجود.

- پیگیری امور مربوط به ظرفیت نهایی پذیرش دانشجو در هر سال تحصیلی.

- همکاری در تدوین آیین‏نامه‏های اجرایی مربوط به حوزه معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه.

- تهیه و تدوین و ارسال گزارشات مربوط به حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه به مراجع ذی‏ربط.                                    

- انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق.