رئیس کتابخانه مرکزی و مرکز اطلاع‌رسانی

 

دکتر میترا چراغی

استادیار گروه مهندسی مرتع و آبخیزداری

دانشکده کشاورزی

تلفن تماس: 36522070-061

صفحه شخصی

 

سوابق تحصیلی:

دوره کارشناسی، رشته محیط زیست، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر (1387-1384)

دوره کارشناسی ارشد، رشته آلودگی دریا، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر (1390-1388)

دوره دکتری، رشته آلودگی های محیط زیست، تربیت مدرس (1397-1393)

سوابق اجرایی:

1-رئیس کتابخانه مرکزی و مرکز اطلاع‌رسانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، از دی ماه 1399 تاکنون.

2- عضو کارگروه اجرایی هفته پژوهش  دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، آذر ماه 1399.

3-دبیر محتوایی طرح کمند دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، آبان ماه 1399.

4- استاد مشاور انجمن علمی مهندسی طبیعت، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان (1400-1399)     

5- استاد مشاور انجمن علمی مهندسی طبیعت، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان (1399-1398)     

6-عضو اصلی مجمع مشورتی بانوان، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان (1400-1398)

فعالیت آموزشی:

تدریس دوره کارشناسی:

آلودگی هوا، آلودگی آب و خاک، مدیریت مواد زائد جامد، آلودگی محیط زیست، اصول تصفیه آب و پساب های صنعتی، مهندسی محیط زیست، مبانی محیط زیست، هیدرولوژی مهندسی، میکروبیولوژی عمومی، اکولوژی دریاها و دریاچه ها، بیابان و قابلیت های آن، شناخت بیابان های ایران و جهان، هوا و اقلیم شناسی، طرح آزمایش های منابع طبیعی، استفاده چند منظوره از اکوسیستم، آمار کاربردی، گیاهان آبزی، نقشه خوانی، مبانی سنجش از دور، کاربرد کامپیوتر در منابع طبیعی، شیمی محیط زیست.

تدریس دوره کارشناسی ارشد:

روش تحقیق، اکوهیدرولوژی رود، مصب، تالاب.

وظایف و اختیارات رئیس کتابخانه مرکزی و مرکز اطلاع‌رسانی دانشگاه:

1-پیش بینی اعتبارات لازم جهت انجام امور سفارش، خرید کتب و نشریات مورد نیاز کتابخانه های دانشگاه.

2- تهیه و تکثیر نوارهای صوتی و تصویری در زمینه‌های مختلف مانند سمینارها و کنفرانس‌ها برای استفاده دانشجویان.

3-انجام امور مربوط به چاپ و انتشارات کتب و مجلات دانشگاه.

4- حفظ و حراست از کتابهای نایاب و اسناد و مدارک تاریخی و قدیمی موجود در دانشگاه.

5-تجلید کتابها و نشریات و سایر مدارک علمی و تحقیقی موجود در کتابخانه به تشخیص مسئول بخش مربوط.

6-تهیه گزارش های لازم از فعالیتهای کتابخانه و ارائه آن به مراجع ذیصلاح.

7-تهیه کتب درسی و کمک درسی برای رشته های مختلف آموزشی دانشگاه.

8-احیاء نشر متون کهن معتبر و ممتاز.

9-مبادله کتاب و نشریات ادواری و اسناد با مجامع و مراکز علمی و فرهنگی دانشگاه ها و موسسات آموزشی و پژوهشی داخلی و خارجی.

10-همکاری با موسسات و مجامع ملی و بین المللی.

11-جمع آوری، ذخیره، نگهداری و در دسترس قراردادن کتب و مجلات و نشریات علمی و فنی.

12-طبقه بندی و فهرست نویسی و آماده سازی کتب و نشریات برای تسهیل در امر دسترسی به آنها.

13-برقراری ارتباط با مراکز و مجامع علمی، کتابخانه ها و مراکز نشر کتب و... در داخل و خارج از کشور به منظور ایجاد یک سیستم منظم و کارآمد کتابداری.

14-ایجاد هماهنگی بین کتابخانه های فرعی دانشکده ها و گروه ها و نظارت بر کار آنها.

15-آموزش و آشنا سازی کارکنان جدید الاستخدام با امر کتابداری.

16-تهیه خلاصه کتب و مقالات علمی.

17-انجام امور مربوط به سفارش و خرید کتب، نشریات و سایر منابع از داخل و خارج از کشور.

18-برنامه ریزی و همکاری با اعضای هیأت علمی در انتشار، تألیفات و کتب ترجمه شده.

19- انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق.