تمدید سنوات

تاریخ : ۱۱ آذر ۱۴۰۲

 درخواست تمدید سنوات تحصیلی توسط دانشجویان در نیمسال اول سال تحصیلی 1403-1402 از تاریخ 1402/09/11 لغایت 1402/10/02  می‌باشد.