حذف و اضافه

تاریخ : ۲۳ بهمن ۱۴۰۰

تاریخ حذف و اضافه بر اساس سال ورود به دانشگاه به شرح ذیل می‌باشد:

  • تاریخ 1400/11/23 برای ورودی‌های 1398 و قبل از آن
  • تاریخ 1400/11/24 برای ورودی‌های 1399
  • تاریخ 1400/11/25 برای ورودی‌های 1400