انتخاب واحد

تاریخ : ۰۹ بهمن ۱۴۰۰

تاریخ انتخاب واحد بر اساس سال ورود به دانشگاه به شرح ذیل می‌باشد:

  • تاریخ 1400/11/09 برای ورودی‌های 1397 و قبل از آن
  • تاریخ 1400/11/10 برای ورودی‌های 1398
  • تاریخ 1400/11/11 برای ورودی‌های 1399
  • تاریخ 1400/11/12 برای ورودی‌های 1400