آیین نامه‌ها و فرم‌ها- فرم‌ها و گواهی‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۴ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
کاربرگ درخواست برگزاری آزمون جامع دوره دکتریفرم‌ها و گواهی‌های تحصیلات تکمیلی
فرم کمیسیون بررسی موارد خاصفرم‌ها و گواهی‌های خدمات آموزشی
فرم درخواست معافیت تحصیلیفرم‌ها و گواهی‌های خدمات آموزشی
گزارش نتیجه آزمون جامع دکتریفرم‌ها و گواهی‌های تحصیلات تکمیلی
صفحات پایان‌نامهفرم‌ها و گواهی‌های تحصیلات تکمیلی
لوگو دانشگاه (انگلیسی)لوگو دانشگاه (انگلیسی)فرم‌ها و گواهی‌های تحصیلات تکمیلی
لوگو دانشگاه (فارسی)لوگو دانشگاه (فارسی)فرم‌ها و گواهی‌های تحصیلات تکمیلی
کاربرگ ۵- تمدید سنوات تحصیلی (نیمسال پنجم)فرم‌ها و گواهی‌های تحصیلات تکمیلی
کاربرگ ۱۱- نتیجه ارزشیابی پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشدفرم‌ها و گواهی‌های تحصیلات تکمیلی
کاربرگ ۱۰- صورتجلسه دفاع پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشدفرم‌ها و گواهی‌های تحصیلات تکمیلی
کاربرگ ۹- ارزیابی دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشدفرم‌ها و گواهی‌های تحصیلات تکمیلی
کاربرگ ۱۰- فرم ارزیابی (docx)فرم‌ها و گواهی‌های تحصیلات تکمیلی
کاربرگ ۱۱- فرم ارزیابی (docx)فرم‌ها و گواهی‌های تحصیلات تکمیلی
فرم حق‌التدریس اعضای هیأت علمی دانشگاهفرم‌ها و گواهی‌های خدمات آموزشی
فرم شماره ۱ پروپوزالفرم‌ها و گواهی‌های تحصیلات تکمیلی
نمونه فرم پایان‌نامه (word)فرم‌ها و گواهی‌های تحصیلات تکمیلی
مراحل و مدارک لازم برای دفاع (word)فرم‌ها و گواهی‌های تحصیلات تکمیلی
فرم اطلاعیه سمینار (word)فرم‌ها و گواهی‌های تحصیلات تکمیلی
رزومه (word)فرم‌ها و گواهی‌های تحصیلات تکمیلی
کاربرگ ۲- درخواست مرخصی تحصیلی (word)فرم‌ها و گواهی‌های تحصیلات تکمیلی