معرفی

معرفی

 

آزمایشگاه مرکزی

آزمایشگاه مرکزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان با هدف کاربرد بهینه دستگاه‌های تحقیقاتی در زمینه‌های مختلف آموزشی و پژوهشی دانشگاه و خدمات رسانی به مؤسسات خارج از دانشگاه تأسیس گردید. از وظایف دیگر این آزمایشگاه می‌توان به روز آمد نمودن دستگاه‌ها، انعقاد قرارداد با مراکز مختلف علمی و تحقیقاتی، پیش بینی نیازهای دستگاهی و تجهیزاتی آتی دانشگاه و بکارگیری نیروی انسانی علمی و فنی مجرب برای انجام و تحلیل آزمایش‌ها اشاره نمود. خدمات علمی آزمایشگاه مرکزی مشمول تمامی دانشگاه‌ها، مؤسسات علمی و تحقیقاتی و صنایع مختلف و همچنین بخش خصوصی می‌باشد. لذا کلیه افراد حقیقی و حقوقی می‌توانند با مراجعه به آزمایشگاه و یا تماس تلفنی از نحوه و میزان خدمات این آزمایشگاه مطلع شوند.