آزمایشگاه مرکزی

آزمایشگاه مرکزی

آزمایشگاه مرکزی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان با هدف کاربرد بهینه دستگاه‌های تحقیقاتی در زمینه‌های مختلف آموزشی و پژوهشی دانشگاه وخدمات رسانی به مؤسسات خارج از دانشگاه تأسیس گردید. از وظایف دیگر این آزمایشگاه می‌توان به روز آمد نمودن دستگاه‌ها، انعقاد قرارداد با مراکز مختلف علمی وتحقیقاتی، پیش بینی نیازهای دستگاهی و تجهیزاتی آتی دانشگاه و بکارگیری نیروی انسانی علمی و فنی مجرب برای انجام و تحلیل آزمایش‌ها اشاره نمود. خدمات علمی آزمایشگاه مرکزی مشمول تمامی دانشگاه‌ها، مؤسسات علمی و تحقیقاتی و صنایع مختلف و همچنین بخش خصوصی می‌باشد. لذا کلیه افراد حقیقی و حقوقی می‌توانند با مراجعه به آزمایشگاه و یا تماس تلفنی از نحوه و میزان خدمات این آزمایشگاه مطلع شوند.