بخش های کتابخانه

بخش نشریات ادواری و اطلاع رسانی

در این بخش نشریات فارسی و لاتین و همچنین لوح های فشرده ژورنالهای لاتین و مقالات الکترونیکی وجود دارد .  سه عدد رایانه  برای جستجوی مقالات لاتین در پایگاههای اطلاعاتی معتبر ویژه اعضای هیات علمی در این بخش وجود دارد .

تعداد پایان نامه های  گروه ماشینهای کشاورزی  : 43عنوان

 

 

 

 

 

تعداد پایان نامه  های  گروه خاک شناسی :‌ 4 عنوان