رئیس کتابخانه مرکزی و مرکز اطلاع‌رسانی

 

دکتر میترا چراغی

استادیار گروه مهندسی مرتع و آبخیزداری

 

شماره تماس: 365222070-061

پست الکترونیکی:

cheraghi.mitra@gmail.com